Učitelji i nastavnici

Učitelji i nastavnici

Biti učitelj, nastavnik, professor ili stručni saradnik nikad nije lako. Posao postaje još teži ako želite da budete inovativni, da pratite i budete u korak sa modernim tehnologijama i pedagoškim pristupima, da stalno radite na ličnom i profesionalnom razvoju, a da pri tom učenicima pružite najviše i najbolje što možete.

Na stranici “Učitelji i nastavnici” možete pronaći naše predloge za nastavne teme koje se obrađuju, obrazovne igre, kao i raznovrsne primere. Podelićemo sa Vama i novosti o profesionalnom razvoju iz oblasti sigurnijeg internet i digitalnih tehnologija.

Želimo da budemo aktuelni, praktični, korisni i pre svega otvoreni za saradnju kako bismo vama i učenicima omogućili razvoj digitalnih veština kao i sticanje neophodne informatičke pismenosti.